Proplach topení

Proplachy topení

V každém topném systému se při ohřevu vody postupně tvoří usazeniny, koroze, vodní kámen a jiné látky a dochází tak k postupnému zanášení topné soustavy vodním kamenem a organickými usazeninami. Usazeniny v radiátorech a potrubí následně omezují přenosu tepla a snižují tak účinnost celé otopné soustavy až o 20 %. Nárůsty ulpívají na stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, zejména ve spodní třetině, kde je snížená cirkulace a samotná voda jej není schopná vyplavit. Dochází také i k neprůchodnosti - ucpání termoregulačních radiátorových ventilů.

Ve všech neošetřených instalacích se proto neustále vytváří černý kal oxidu železitého i při téměř nulové přítomnosti vzduchu nebo rozptýleného kyslíku, především z důvodu elektrolytické koroze. Zvýšená hladina rozptýleného kyslíku (například z důvodu problému se zavzdušněním) problém ještě zhoršuje.

Oxid železitý je pětkrát těžší než voda a usazuje se v prostorách se sníženým průtokem jako jsou radiátory, podlahové topení atd. Tyto usazeniny způsobují kromě plýtvání palivem i další problémy, jako jsou například hlučnost kotle, topného systému a selhání komponent, což se týká především oběhových čerpadel výměníků tepla atd.

Jak poznáte, že něco není v pořádku ?

Hlavně v nižších patrech netopí spodní část radiátoru. V topení se ozývají zvuky.
Snížila se Vám výhřevnost podlahového topení, musíte přidávat na termostatu pár stupňů, aby teplota povrchu byla stejná jako před lety, třebaže je podlahové topení v provozu teprve 3. sezónu?

Postup proplachu a odkalení

1/ Odstranění usazenin postupným proplachováním po jednotlivých radiátorech, u podlahového topení po jednotlivých smyčkách, reverzním proplachovacím čerpadlem

2/ Vyčištění filtrů a odkalovacích armatur v soustavě

3/ Vyčištění a zprůchodnění neprůchodných - ucpaných armatur

3/ Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy

4/ Přidání inhibitoru koroze pro prevenci koroze a snížení rychlosti oxidačních procesů v systému

5/ Zkrácená topná zkouška zaměřená pouze na kontrolu prohřívání otopných těles či podlahového topení

Čištění rázováním vzduchem a vody

V případě, kdy jsou vnitřní stěny otopné soustavy silně pokryty inkrusty - korozními produkty a vápenatými usazeninami, je jedinou možností jak se jich zbavit, provést rázovaní vzduchu a vody při vyčištění.

Vlastní technologický postup realizace se volí až na základě fyzické prohlídky vlastní instalace. 

Ceník

Proplach radiátorů 

Rodinný dům

6000 Kč

Proplach radiátorů 

Byt s uzavřeným okruhem (vlastní kotel).

3000 Kč

Proplach bytový dům od

Cena se posuzuje podle počtu bytů a náročnosti čištění

20000 Kč

Doprava fix po Praze

450 Kč

Proplach podlahového topení 

Rodinný dům do 16 okruhů.

7000 Kč

Proplach podlahového topení 

Byt do 4 okruhů 


5000 Kč

Proplach komerčních prostor od

Cena se posuzuje podle velikosti objektu a náročnosti čistění.

20000 Kč

Doprava mimo Prahu

14 Kč/km

Objednávka proplachu topení

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Proplach topení